Τι είναι το Arduino;

Το Arduino είναι μια πρωτότυπη ανοιχτή πλατφόρμα βασισμένη σε υλικό (μητρική πλακέτα ανοιχτού κώδικα) και λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη χρήση.

Στην πλακέτα ανοικτού κώδικα υπάρχει ενσωματωμένος μικροελεγκτής και είσοδοι/έξοδοι. Ειδικότερα, μία πλακέτα Arduino αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Atmel AVR και συμπληρωματικά εξαρτήματα για την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό και την ενσωμάτωσή του σε άλλα κυκλώματα.

Στην πλακέτα του Arduino, επίσης, μπορούν να συνδεθούν διαφόρων ειδών στοιχεία, πλήθος αισθητήρων και επεκτάσεων, όπως αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός αλλά και βηματικοί κινητήρες, LDE, οθόνες κλπ. Γλώσσα προγραμματισμού αποτελεί η Wiring, η οποία εμφανίζει ομοιότητες με την γλώσσα προγραμματισμού C++.

Τα μαθήματα Arduino της Ακαδημίας Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και σε ενήλικες. Εστιάζουν στον προγραμματισμό, στην εξοικείωση με τις βασικές αρχές των κυκλωμάτων και στην ανάπτυξη ποικίλων ικανοτήτων των μαθητών, προωθώντας τον θετικό τρόπο σκέψης.

Tο Arduino αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στον χώρο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού, γι’ αυτό η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει τα μαθήματα «Αυτοματισμοί και Ρομποτική (Arduino)» σε αρχάριους και προχωρημένους εκπαιδευόμενους.

Θεματικές ενότητες και στόχοι

  • Εξοικείωση με τις Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
  • Γνώση κινητήρων και αισθητήρων
  • Υλοποίηση Project με αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές
  • Κατασκευή απλών και σύνθετων αυτοματισμών
  • Επικοινωνία της πλακέτας Arduino με άλλες συσκευές (σειριακή επικοινωνία και ασύρματη με Bluetooth
  • Προγραμματισμός γλώσσας C και Processing
  • Προγραμματισμός για mobile συσκευές με λειτουργικό Android (MIT App Inventor)
  • Μοντελοποίηση αυτοματισμών από την καθημερινότητα
  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων [Internet of Things (IoT)] με τη βοήθεια του μικροελεγκτή Arduino WeMos D1R2

Οι μαθητές, μετά το πέρας των μαθημάτων Arduino, θα είναι εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή Arduino, την σύνδεση των ηλεκτρονικών στοιχείων, τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων και των βασικών αισθητήρων μέσα σε ένα κύκλωμα και ικανοί να δημιουργούν αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές και συστήματα αυτοματισμών.

Στο κόστος των μαθημάτων περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός Arduino, ο οποίος μένει στην κατοχή του εκπαιδευόμενου μετά την λήξη του προγράμματος.

Οι κύκλοι μαθημάτων:

Arduino I

Arduino I

Το Arduino I αποτελεί ένα πρωτότυπο και προσαρμοστικό εργαλείο τεχνολογίας και προγραμματισμού. Συνδυάζει τις αρχές της ηλεκτρονικής, του αυτοματισμού, της μοντελοποίησης και άλλων συστημάτων τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες του Arduino I θα ασχοληθούν με την υλοποίηση Project συνδυάζοντας τον προγραμματισμό σε γλώσσα C και Proccessing με αυτόνομες ρομποτικές κατασκευές και συστήματα αυτοματισμών.
Ηλικίες: Γυμνάσιο, Λύκειο & Ενήλικες

Arduino II

Arduino II

Οι συμμετέχοντες του Arduino II θα ασχοληθούν με το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας συσκευών και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων, δηλαδή με το Internet Οf Τhings (ΙοΤ).
Ηλικίες: Γυμνάσιο, Λύκειο & Ενήλικες

Το πρόγραμμα με μια ματιά:

Στόχος Προγράμματος

Η εισαγωγή των μαθητών στο προγραμματιστικό & κατασκευαστικό περιβάλλον ανάπτυξης μικροκυκλωμάτων.

Μέσω χρήσης μικροελεγκτών ανοιχτού κώδικα (Arduino), οι μαθητές θα κατασκευάσουν απλές αλλά και πολυσύνθετες κατασκευές τις οποίες θα ελέγχουν μέσω διαδραστικών εφαρμογών προγραμματιστικού κώδικα.

Εκπαιδευτικό υλικό

✓ Arduino

Δομή Προγράμματος

✓ Το πρόγραμμα διαρκεί 1 σχολικό έτος
✓ Υλοποιείται σε δύο τετράμηνους κύκλους
✓ Ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει 12 μαθήματα
✓ Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 120΄
✓ Η συχνότητα μαθημάτων είναι 1 μάθημα ανά εβδομάδα