Γενικά για τα Pre-botics

Τα μαθήματα ρομποτικής ξεκινούν από την προσχολική ηλικία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους πιο μικρούς μας φίλους, στα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών. Στόχος είναι οι μαθητές προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τεχνολογικό αλφαβητισμό αλλά και δεξιότητες, που καλούνται «δεξιότητες του 21ου αιώνα». Οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο θα γνωρίσουν στοιχεία της Επιστήμης των Υπολογιστών σε δράσεις απτού προγραμματισμού και οικείων παιχνιδιών, όπως τα τουβλάκια Lego στο Coding Express, θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως αυτές της συνεργασίας, της υπολογιστικής σκέψης, της επίλυσης προβλήματος, της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας, δεξιότητες που αποτελούν στόχο της Εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Συνάμα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες, αφού το πρόγραμμα πλαισιώνεται με δραστηριότητες αφήγησης και δημιουργίας ιστοριών (storytelling).

Μεταξύ των στόχων του προγράμματος είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν ρομπότ, να χειρίζονται και να κατασκευάζουν με ευκολία με τα δομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών πακέτων τεχνολογίας, να προγραμματίζουν απτά και να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία κ.α. μέσω της ομαδικής μορφής των δραστηριοτήτων.

Στο τέλος του μαθήματος, γονείς και παιδιά υλοποιούν δραστηριότητα από κοινού.

Οι κύκλοι μαθημάτων:

Pre-botics I

Pre-botics I

Το Prebotics Ι έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή των μαθητών σε πρώιμες έννοιες της ρομποτικής, αξιοποιώντας απτό και μηχανικό προγραμματισμό καθώς και την παιδαγωγική μέθοδο του Story Telling.
Ηλικίες: Νήπια

Pre-botics IΙ

Pre-botics IΙ

Με την παρακολούθηση του Prebotics II οι μαθητές θα κατασκευάζουν με ευκολία με τα δομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών πακέτων τεχνολογίας, θα προγραμματίζουν απτά και θα αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες όπως η συνεργασία!
Ηλικίες: Νήπια

Το πρόγραμμα με μια ματιά:

Στόχος Προγράμματος

Η εισαγωγή των μαθητών σε πρώιμες έννοιες της Ρομποτικής & του προγραμματισμού σε συνδυασμό με την αφήγηση ιστοριών (storytelling).

Να αναπτύξουν οι μαθητές τεχνολογικό αλφαβητισμό αλλά και δεξιότητες, που καλούνται «δεξιότητες του 21ου αιώνα».

Εκπαιδευτικό υλικό

✓ LEGO Coding Express της σειράς LEGO Education

✓ Τα εκπαιδευτικά υλικά λειτουργούν ως μέσο επίτευξης των στόχων.

✓ Αποτέλεσμα αποτελεί η μάθηση μέσω του παιχνιδιού (learning through play).

Δομή Προγράμματος

✓ Το πρόγραμμα διαρκεί 1 σχολικό  έτος

✓ Υλοποιείται σε δύο τετράμηνους κύκλους

✓ Ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει 12 μαθήματα

✓ Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 90΄

✓ Η συχνότητα μαθημάτων είναι 1 μάθημα ανά εβδομάδα